bk_plener-slubny-w-gorach_bw2

bk_plener-slubny-w-gorach_bw2Plener ślubny w górach, sesja w Tatrach