bk_plener-slubny-w-gorach_bw

bk_plener-slubny-w-gorach_bwPlener ślubny w górach, sesja w Tatrach